Natural Skills

"Self-empowerment"

Serie

 

Mentaal welzijn is geen vanzelfsprekendheid in een wereld waarin stress en haast regeren. Een wereld die steeds meer is gaan lijken op een psychologische jungle en dagelijks veel van ons vergt. Overleven in deze dynamische omgeving vraagt om kennis en kunde van je innerlijke natuur.

 

Deze innerlijke natuur is - net zoals de natuur buiten om ons heen - niet chaotisch en onderhevig aan natuurlijke functies en wetten. Als je deze leert kennen, wordt je leven vanzelf eenvoudiger en de wereld een veiliger plaats. Self-empowerment is het resultaat van de kennis en kunde van de werking van je innerlijke natuur.

 

Voor Wie?

 

Self-empowerment gaat over innerlijk leiderschap. Innerlijk leiderschap is het vermogen bewust te kunnen antwoorden op wat zich aandient op een wijze die zowel jou als anderen ten goede komt. Het stelt je in staat om de regie te nemen over je ervaringen, in plaats van er passief door te worden geleid. Dit vergt kennis en kunde van de natuurlijke werking van onze geest. Weten wat psychologisch van nature mogelijk is en wat niet. Innerlijke kracht en veerkracht komen voort uit psychologisch natuurgetrouw handelen. Een scherp observatievermogen en voortschrijdend zelfinzicht spelen in dit proces een centrale rol. Het resultaat is het ervaren van mentale energie en vrijheid. 

De Natural Skills self-empowerment serie is speciaal ontworpen voor leidinggevenden en iedereen die zijn natuurlijke innerlijke potentieel ten volle wil leren benutten. 

Ben je geïnteresseerd in het begrijpen van de natuurlijke werking van je geest? Wil je ontdekken waarom sommige dingen psychologisch wel effectief zijn en andere niet?  Wil je jezelf hierin ontwikkelen, zodat je op een gezonde, natuurlijke manier kunt omgaan met je omgeving, met behoud van energie en vrijheid? Dan is de Natural Skills Self-Empowerment Serie wellicht iets voor jou.

 

Meer weten? Neem met ons contact op.

 

Wat leer je?

 

In het Natural Skills Self-Empowerment programma ontdek je op een natuurlijke en effectieve manier hoe je je innerlijke potentieel kunt aanspreken voor mentaal welzijn en het opbouwen van goede relaties. De focus ligt op de natuurlijke werking van de psychologie en hoe deze van nature ons mentale welzijn volledig ondersteunt, waarbij je leert hoe je dit optimaal kunt benutten.

Je krijgt inzicht in het natuurlijke fundament van de psychologie en leert de verschillende functies ervan te ontdekken. Je leert kritisch te kijken en te oefenen met hoe je manier van denken en doen vaak tegen de psychologische natuur ingaat. Je maakt kennis met de vijf belangrijkste natuurlijke functies in de psychologie – Natural Skills – en hoe je deze bewust en effectief kunt inzetten.

De kennis en vaardigheden van onze Natural Skills zijn essentieel voor het behoud van vitaliteit en het opbouwen van gezonde, constructieve (werk)relaties. Door bewust gebruik te maken van onze Natural Skills ontdekken we waarom bepaalde dingen psychologisch van nature wel werken en andere niet. Hierdoor verspillen we geen energie meer aan zaken die van nature niet kunnen werken en leren we moeiteloos mee te bewegen met wat wel van nature werkt. Dit komt automatisch ten goede aan ons mentale welzijn en onze relaties.

Het Natural Skills Self-Empowerment programma biedt je natuurlijke zelfkennis en daadkracht door de volledige verantwoordelijkheid te leren nemen voor hoe je denkt, voelt en doet. Je ontwikkelt psychologische intelligentie en leert op een natuurlijke en authentieke wijze te denken en handelen.

Meer weten? Neem met ons contact op.

 

Hoe leer je?

 

 

Het programma is zowel praktisch als effectief, met de nadruk op zowel inzicht als ervaring. Tijdens het programma ontwikkel je niet alleen kennis, maar ook vaardigheden met betrekking tot je natuurlijke innerlijke potentieel. Het psychologische aspect van kennis komt pas volledig tot uiting wanneer je het helder voor ogen hebt, en het krijgt waarde wanneer je het zelf ervaart. Daarom richt het programma zich op zowel begrip als beleving - het begrijpen van wat je leert en het ervaren van wat je begrijpt.

Psychologisch leer je door dingen voor jezelf te ontdekken. Ontdekken impliceert dat er iets te ontdekken valt en in dit geval is dat de natuurlijke werking van je geest. Je verwerft niet alleen kennis over deze natuurlijke werking, maar je leert ook vanuit deze natuurlijke werking te handelen.

Tijdens het leerproces ligt de focus op hoe je je verhoudt tot je omgeving door bewust en bekwaam te leren reageren op wat zich aandient. Belangrijk hierbij is het besef dat niet de omstandigheden zelf, maar jouw reactie op de omstandigheden jouw mentale welzijn bepaalt. De kwaliteit van jouw reactie beïnvloedt uiteindelijk de kwaliteit van jouw werk en leven.

Wat je psychologisch voor jezelf ontdekt, is krachtig en blijft bij je. Reflectie, dialoog en contemplatie spelen een essentiële rol in Natural Skills Self-Empowerment. Door kritisch te reflecteren, te overdenken en te observeren, wordt de theorie geïnternaliseerd, wat resulteert in het omzetten van kennis in vaardigheden. Naast theoretische aspecten, reflectie en contemplatie, wordt er ook voldoende aandacht besteed aan interactie en discussie.

 

Meer weten? Neem met ons contact op.

Natural Skills

"Self-empowerment"

Serie

 

De Natural Skills Self-empowerment serie is opgebouwd uit drie modules:

 

1.  Natural Skills Self-empowerment: "Introductie" (driedaags programma)

In de eerste module, "Introductie", krijg je een grondige kennismaking met de psychologie van Natural Skills. Hier komen alle essentiële aspecten van Natural Skills psychologie aan bod. Je krijgt inzicht in het natuurlijke fundament van de psychologie en leert wat deze psychologie concreet te bieden heeft. Je ontdekt wat jou van nature energie geeft en wat niet en hoe je kunt voorkomen dat je in een slachtofferrol belandt. Je wordt je bewust van de effecten die een weerstandshouding met zich meebrengt en hoe je deze kunt ombuigen naar een waarderende houding. 

 

2.  Natural Skills Self-empowerment: "Professional" (vierdaags programma)

In de tweede module, "Professional", gaan we dieper in op de lagen van Natural Skills psychologie. Hier krijg je inzicht in je eigen conditionering en begrijp je hoe deze van invloed is op je leven en werk. De nadruk ligt op het ontdekken van de diepe kracht van innerlijk leiderschap en hoe je deze op een natuurlijke en effectieve manier kunt verankeren en benutten. Dit bereik je door te leren het beste van jezelf te geven en los te laten wat je niet kunt veranderen. 

 

3.  Natural Skills Self-empowerment: "Masters" (driedaags programma)

De derde module, "Masters", richt zich op daadkracht en het volledig nemen van verantwoordelijkheid voor hoe we ons verhouden tot onszelf en onze omgeving. De kennis en vaardigheden die je in de eerdere modules hebt verworven, worden hier verder geïntegreerd om een levenshouding te ontwikkelen die vanuit krachtig en stabiel innerlijk leiderschap positieve transformaties in zowel je persoonlijke leven als op de werkvloer mogelijk maakt. Je leert hoe je volledige regie kunt hebben over hoe je omgaat met externe en interne invloeden. 

Module 1.

Self-empowerment: Introductie

 

 

Vrijblijvende kennismaking en intakegesprek 1 uur

 

Workshop dag nr. 1     9.30 – 16.30

 • Inleiding in de Natural Skills psychologie

 • De drie pijlers

Workshop dag nr. 2    9.30 – 16.30

 • De vijf natural skills

 • De cyclus van waarneming

 

Individuele supervisie sessie (1,5 uur)

 

 

Workshop dag nr. 3    9.30 – 16.30

 • Het proces van conditionering

 • Relatie tot het leven

    

  Meer weten? Neem contact met ons op.

Details, programma & investering

 

Intake:

 • Afstemming wensen en verwachtingen.

Toelatingseis:

 • Min.  HBO werk en denk niveau.

Opbouw :

 • Drie losse, klassikale workshopdagen.
 • Een individuele supervisiesessie van 1,5 uur.

Groepsgrootte:

 • Max. 8 deelnemers

Start:

 • 10 oktober 2024

Looptijd:

 • Drie / vier weken

Lesdata open inschrijving:

 

 • 10 okt, 17 okt, 24 okt 

Investering:

 • EURO 2.095,- incl BTW

Contact-uren:

 • 21

Studie-uren:

 • 5

Certificaat:

 • ja