Natural Skills leren ontdekken

Orange Tree Academy


De Orange Tree Academy is het opleidingscentrum van The Orange Tree Foundation. Vanuit deze academy worden diverse trainingen, lezingen en workshops over Natural Skills aangeboden, waaronder de gecertificeerde opleiding Coachen op Natural Skills. Download hier de brochure voor meer informatie over deze opleiding.


“Geluk, vrijheid en verbondenheid zijn onze primaire levensbehoeften. Hierin verschillen we niet van elkaar - het is een natuurlijk gegeven. Daarnaast beschikt ieder mens van nature over de skills - de zogeheten natural skills - om deze primaire levensbehoeften te vervullen. Het is slechts een kwestie van het leren herkennen van je natural skill om deze vervolgens be-wust te kunnen toepassen. Hiermee herwin je de regie over je leven en de relaties in je leven.”Leergang, Dagworkshop of Maatwerk?

Wat zijn Natural Skills?Natural skills zijn de natuurlijke functies van ons bewustzijn. Deze zijn voor ons allemaal gelijk. Iedereen beschikt in gelijke mate over dezelfde natuurlijke skills. Je kunt deze skills het beste vergelijken met de fysieke natuurwetten. Neem de zwaartekracht bijvoorbeeld. Deze werkt voor ons allemaal op dezelfde manier.

Hetzelfde geldt voor het functioneren van ons bewustzijn. Ons bewustzijn kent net zoals de fysieke buitenwereld natuurlijke functies. Omdat het hier om psychologische functies gaat, noemen we deze natuurlijke eigenschappen - natural skills - in plaats van natuurwetten.

Meer weten over Natural Skills psychologie? Bestel hier het boek "Natural Skills- een natuurlijke kijk op de psychologie".


"Wat als onze innerlijke natuur


van nature al gezond en gelukkig is?"
"En het slechts een kwestie is


van deze beter te leren kennen."


Hoe werkt het?Natural skills zijn de natuurlijke functies of eigenschappen van ons bewustzijn. Ze werken als het ware als psychologische natuurwetten. Als je inzicht hebt in deze psychologische natuurwetten begrijp je ook hoe je deze kan gebruiken.

Op technologisch vlak doen we in feite niets anders. Onze kennis van de natuurkunde en de natuurwetten heeft een enorme technologische ontwikkeling tot gevolg gehad. Door te weten wat je doet en waarom je iets doet vergroot je de kans op slagen. En als wat je doet niet in strijd is met de natuur dan is daarmee ook succes verzekerd.

Op psychologisch gebied zijn we nog niet zo ontwikkeld als op technologisch gebied. Onze technologie loopt op ons vooruit en dat is niet zonder gevolgen.


Hoe kan dat?

We beschikken psychologisch over te weinig kennis van de psychologische natuurwetten - natural skills. In ons dagelijks leven kiezen we er vaak voor om tegen de natuur in te gaan. We zwemmen vaak onbewust tegen de stroom in.


Waar begin je?

Bij de eigen psychologische waarneming. Waarneming is zowel ons punt van vertrek als aankomst. Onze waarneming bepaalt alles. Wat we psychologisch waarnemen wordt onze ervaring en beinvloedt ons leven. Waarnemen betekent iets voor waar nemen en daar ligt de crux .

We zien wat we denken te zien en niet vice versa! Wat we denken te zien heeft vaak weinig te maken met de werkelijkheid. Het is dan ook niet zo gek dat we ons verdrietig, schuldig, radeloos, uitgeput, depressief, zinloos of eenzaam kunnen voelen. Alle reden voor meer aandacht voor onze waarneming, het vertrek en aankomstpunt in ons leven.


Hoe werkt waarneming?

Waarneming is niet iets om zo maar voor waar te nemen. Waarneming opereert in een cyclus. Wat we waarnemen bepaalt ons inzicht. Inzicht kleurt op haar beurt onze ervaring. Onze ervaring leidt tot het vormen van diverse psychologische conclusies. Deze conclusies zijn ideeën die we voor waar houden. Deze waarheden worden onze overtuigingen. En onze overtuigingen kleuren weer onze waarneming. De cirkel is rond.