Natural Skills op Maat

Training & MaatwerkNatural Skills vormen de basis voor al ons doen en laten. Natural skills opereren net zoals de fysieke natuurwetten altijd en overal op de achtergrond. We leven een veel makkelijker, gelukkiger en vitaler leven als we onze natural skills leren kennen. Natural skills leren we kennen door deze te ontdekken. Natural skills hoeven dus niet getraind te worden. Natural skills ontdek je.

Het ontdekken van natural skills leidt vanzelf tot de toepassing ervan. Toepassing van natural skills brengt de gewenste ervaring: een makkelijker, gelukkiger en vitaler leven. Alle psychologische problematiek heeft direct of indirect met de toepassing van onze natural skills te maken. We kunnen het thema natural skills dan ook op verschillende manieren aanvliegen.

We bieden verschillende natural skills workshops en lezingen aan over het hoe, wat en waarom van natural skills. Het onderwerp natural skills leent zich ook goed voor een thematische benadering. Een op maat gemaakt natural skills programma toegespitst op een thema naar keuze behoort tot de mogelijkheden. Veel besproken thema's in relatie tot natural skills zijn onder andere: energie & motivatie, verandering, zelfvertrouwen en vitaliteit.
Energie & Motivatie

Motivatie is dat wat ons doet bewegen. Als we met de natuur meebewegen brengt het ons veel energie. Bewegen we tegen de natuur in dan kost het ons veel energie en bereiken we niets. Diepe motivatie werkt als een natuurlijke discipline en geeft ons de energie de dingen te doen die ons hart in geeft.Verandering


Alles is aan verandering onderhevig. Verandering is een natuurlijk verschijnsel. Vanwege verandering is alles mogelijk en kunnen we onze dromen laten uitkomen. Het vermogen om jezelf te kunnen veranderen is een belangrijke natural skill. We beschikken allemaal in gelijke mate over deze skill. Het is slechts een kwestie van ruimte er voor maken.Zelfvertrouwen


Op de natuur kunnen we altijd vertrouwen. De natuur verandert haar wetmatigheden niet en werkt voor iedereen hetzelfde. Wij zijn niet gescheiden van de natuur, wij zijn zelf ook natuur. Zelfvertrouwen heeft niets te maken met prestatie of vorm maar alles met natuurlijk vertrouwen. Natuurlijk zelfvertrouwen is het natuurlijke gevolg van het kennen van je natural skills.Communicatie


Communicatie is iets heel natuurlijks en toch kan er van alles mis gaan met onze communicatie. Voor een goede communicatie zijn ruimte en verbinding onontbeerlijk. Het kennen van je natural skills schept hiervoor de voorwaarden en maakt heldere en goede communicatie vanzelf meer vanzelfsprekend.


Maatwerk & Incompany


Duurzame inzetbaarheid van de medewerker is essentieel voor ieder bedrijf. We hebben allemaal iedere dag met onze natural skills te maken.

Het is tijd om er mee vertrouwd te raken.