Wat als alles gewoon vanzelf zou gaan?

 

Wat als onze innerlijke natuur van nature al gezond en gelukkig is?

En het het slechts een kwestie is van deze beter te leren kennen?

 

 

Voor Wie?

 

De opleiding Coachen op Natural Skills is speciaal ontwikkeld voor coaches, psychologen, therapeuten, leidinggevenden en voor een ieder die extra verdieping zoekt in de natuurlijke vitale werking van onze psyche .

 

Deze opleiding iets voor jou?

 

Wil jij meer weten over hoe onze geest van nature functioneert? Wil jij begrijpen waarom sommige dingen psychologisch wel werken en sommige dingen niet? En heb jij belangstelling voor het helpen van anderen met hun mentale 'fitheid' en (werk)relaties op een manier die effectief is en niet tegen de natuur ingaat?

Dan is de opleiding Coachen op Natural Skills wellicht iets voor jou!

 

“Geluk, vrijheid en verbondenheid zijn onze primaire levensbehoeften. Hierin verschillen we niet van elkaar - het is een natuurlijk gegeven. Daarnaast beschikt ieder mens van nature over de skills - de zogeheten natural skills - om deze primaire levensbehoeften te vervullen. Het is slechts een kwestie van het leren herkennen van je natural skills om deze vervolgens bewust te kunnen toepassen. Hiermee herwin je de regie over je leven en de relaties in je leven.”

 

In onze pogingen gelukkig, vrij en verbonden te zijn bereiken we nog te vaak het tegenovergestelde resultaat. Hiermee schaden we onszelf en anderen – en daarmee de samenleving.

Dat is geen slechtheid maar onkunde. Onkunde van hoe je psychologisch je eigen welzijn en dat van anderen het beste kunt borgen op een manier die realistisch is en werkt. Dat wil zeggen op een manier die door de natuur wordt ondersteund. Het kennen van je natuurlijke, psychologische functies – natural skills – biedt je precies dat.

Download hier de informatie brochure Natural Skills 2024.

Details


Toelatingseis:

HBO werk en/of denkniveau

Intakegesprek:

Afstemmen wensen en verwachtingen

Opbouw Leergang:

Zeven losse, klassikale workshopdagen

Twee individuele supervisiesessies van 1,5 uur

Afrondend evaluatiegesprek van 1 uur

Groepsgrootte:

Max. 10 deelnemers

Start:

November 2024

Klik hier voor programma en bijeenkomst data.

Looptijd:

Drie maanden

Investering:

EURO 2.975,- incl BTW

Inclusief lesmateriaal, bord-en kaartspel en dagarrangement

Certificaat:

Natural Skills Certificaat

Accreditering:

LVSC / STIR 10 PE punten

Contacturen:

39

Studie-uren:

77

Locatie:

Regio Utrecht

Vectorafbeelding Copyright Shutterstock

Natural Skills

 

Een natuurlijke kijk op de psychologie

 

Wat leer je?

 

Je leert hoe je op een natuurlijke en effectieve manier gebruik kan maken van je innerlijke potentieel voor mentaal welzijn. Je maakt kennis met het natuurlijke fundament van de psychologie en de natuurlijke functies die daarbij van toepassing zijn. Vervolgens leer je hoe je anderen hier het beste in kunt begeleiden. Centraal in deze leergang staat de natuurlijke werking van de psychologie en hoe deze van nature ons mentale welzijn volledig ondersteunt.

Voor alles dat we psychologisch doen geldt een waarom en een hoe. Het waarom is de natuurlijke basis voor al ons doen, denken en laten. Het hoe heeft te maken met hoe dit voor ons uitpakt – de wijze waarop de psychologie van nature opereert. Inzicht in dit psychologische waarom en hoe leidt tot realistisch en succesvol handelen. Realistisch in de zin dat het effectief is. Succesvol in de zin dat het je brengt wat je beoogt.

Natural Skills psychologie biedt de kennis en kunde van dit waarom en hoe. Het verklaart waarom sommige dingen psychologisch van nature wel werken en sommige dingen van nature niet. En als je weet wat wel werkt en wat niet, dan weet je automatisch de goede stappen te zetten. Je verliest dan geen energie meer aan dingen die van nature niet kunnen werken. Bovendien leer je moeiteloos meezeilen met wat van nature wel werkt.

Je doet in deze leergang natuurlijke zelfkennis op. Dat wil zeggen dat je psychologisch intelligent en natuurgetrouw leert denken en handelen.

Meer weten? Download de brochure Coachen op Natural Skills 2024.

 

 

Hoe leer je?

 

Je gaat in deze opleiding heel praktisch en effectief te werk – dat wil zeggen met aandacht voor zowel inzicht als ervaring. Je werkt aan je kennis en aan je kunde. Kennis heeft psychologisch alleen maar een effect als je deze helder voor ogen hebt. En het heeft alleen maar waarde als je deze voor jezelf leert ervaren. Het gaat in deze leergang om het begrijpen én het ervaren van wat je leert - begrijpen wat je ervaart en leren ervaren wat je begrijpt.

Psychologisch leer je door dingen voor jezelf te ontdekken. Ontdekken impliceert dat er iets is om te ontdekken. Dat iets is hier de natuurlijke werking van je geest. Je leert zowel over deze natuurlijke werking als van deze natuurlijke werking.

Wat je psychologisch voor jezelf ontdekt is krachtig en zal beklijven. Hierdoor ben je in staat anderen succesvol in hetzelfde proces te begeleiden.

Reflectie en contemplatie spelen in deze leergang een grote rol. Kritisch reflecteren, beschouwen en observeren zorgen ervoor dat de theorie indaalt. Hiermee gaat kennis over in kunde. Naast theorie, reflectie en contemplatie wordt er veel aandacht besteed aan interactie en discussie.

Meer weten? Download de brochure Coachen op Natural Skills 2024.

 

Details,

Programma &

Investering

 

De opleiding bestaat uit zeven trainingsdagen en enkele één-op-één sessies. Je ontvangt ter afsluiting een Natural Skills Certificaat.

 

De eerstvolgende Opleiding Coachen op Natural Skills 1. start op 15 november 2024. De looptijd is drie maanden. Meer weten...

 

Wat kun je met wat je geleerd hebt?

 

Na een succesvolle afronding van de opleiding ben je in staat om op een effectieve manier gebruik te maken van je natuurlijke, innerlijke potentieel voor mentaal welzijn.

Je weet dit gevoel van mentaal welzijn te borgen door gegronde kennis en kunde van de werking van je psychologische natuur. Het nemen van volledige verantwoordelijkheid voor de relatie met jezelf en de wereld om je heen is voor jou niet alleen vanzelfsprekend maar ook van nature effectief.

Je kunt jezelf en anderen begeleiden in dit natuurlijke, mentale proces. Je weet en begrijpt hoe dit proces van nature opereert. Je past dit zelf bewust toe en je ervaart de effecten ervan. Hierop ontwikkel je een stabiel en voortschrijdend inzicht. Je bent in staat open, sensitief en creatief te reageren op wat zich aandient zonder daarbij je evenwicht te verliezen.

Je weet – vanwege je eigen, gerealiseerde ervaring – anderen professioneel te begeleiden in hun proces van het ontdekken van de werking van onze psychologische natuur.

Meer weten? Download de brochure Coachen op Natural Skills 2024.